הפסד תפילה מפני כבוד לאורחים הרה"ג דב ליאור

 

הפסד תפילה מפני כבוד לאורחים
הרה"ג דב ליאור

 
האם אני יכול להשלים תפילה שפיספסתי כאשר הגיעו אליי אורחים רחוקים מתורה ומצוות ונזכרתי בכחצי שעה לפני סוף זמן שקיעה שצריך להתפלל, אך עדיין לא התפללתי? אינני חושב שאי התפילה נבעה מעצלות אלא מתוך כבוד לאורחים והניסיון לקרבם לדת. האם הדבר נחשב לשוגג שלא התפללתי ואני יכול להשמלים או מזיד?

תשובה:
זה נחשב כשוגג, בכל זאת זה לא היה בזדון, ואפשר להשלים את התפילה. אמנם, לדעתי, השיקול שלך לא היה נכון, היית צריך להפסיק את השיחה/ פגישה לכמה דקות ולהתפלל בחדר השני. כמו שאדם הצריך לשירותים, מפסיק את הפגישה לכמה דקות. אין צורך לציין את מטרת היציאה שלך.

תגובות

רשומות פופולריות