שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין חתם על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית עם 12 ראשי ערים

 

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין חתם על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית עם 12 ראשי ערים;

ראש עיריית אשדוד, ד"ר לסרי יחיאל, ראש עיריית בית שמש, גברת בלוך עליזה, ראש עיריית בת ים, מר ברוט צביקה, ראש עיריית גבעתיים, מר קוניק רן, ראש עיריית חדרה, מר בן חיים ניר, ראש עיריית חיפה, גברת קליש – רותם עינת, ראש עיריית ירושלים, מר ליאון משה, ראש עיריית לוד, מר רביבו יאיר, ראש עיריית נתניה, גברת פיירברג – איכר מרים, ראש עיריית קרית אונו, מר גל ישראל, ראש עיריית קרית ים, מר אבן צור דוד וראש עיריית רמת גן, מר שאמה – הכהן כרמל

 

היום (7.4.22) התקיים טקס חתימה על הסכמי מסגרת במעמד שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן ומנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר.

 

הטקס התקיים בסופו של יום עיון מיוחד בנושאי התחדשות עירונית בו השתתפו בכירי התחום וראשי הערים.

 

הסכמי המסגרת צפויים לממן פיתוח תשתיות להתחדשות עירונית בתקציב של כחצי מיליארד ₪

מימון זה יאפשר להסיר חסם משמעותי להתקדמות של פרויקטים להתחדשות עירונית. תהליכים של התחדשות עירונית, הכרוכים בתוספת בינוי ובתוספת אוכלוסייה בתחומי הרשות המקומית, מחייבים מתן מענה לצורכי ציבור. ההסכמים פותרים מצב של העדר משאבים מספיקים בידי הרשויות המקומיות למימון צרכי הציבור, ובמיוחד במקומות בהם יש פטור מהיטל השבחה למגורים.

 

בהתאם להסכמי המסגרת, הרשות להתחדשות עירונית תסייע במימון התשתיות אותן נדרשת הרשות המקומית לספק לצורך מימוש מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים או כדי לתת מענה לצרכים הנובעים מהם, וזאת כתמריץ לקידום מיזמים אלו.

 

התקציב לכלל הרשויות המקומיות עומד על סך של 440,000,000 ₪. כאשר בגין אישור היתרי בנייה למיזמי פינוי בינוי, תהיה הרשות המקומית זכאית למימון בסך השווה למכפלת מספר יחידות הדיור התוספתיות שיאושרו בהיתר בנייה, כפול הסכום שייקבע לכל יחידות דיור.

המימון עבור יחידת דיור כאשר הרשות המקומית גובה היטל השבחה מלא יהיה 25 אלף ₪. וכאשר יש פטור חלקי או מלא מהיטל השבחה הממיון יהיה 30 אלף ₪.

 

המימון יינתן לרשות המקומית עבור ביצוע תשתיות המצויות בזיקה ישירה לתהליכי ההתחדשות העירונית שבתחומה. תשתיות אלו ייבחרו על ידי צוות ההיגוי מתוך רשימת תשתיות שתצורף להסכם המסגרת. ועדת היגוי תתכנס בכל רבעון בכל רשות מקומית עימה ייחתם הסכם ויוצג בה סטאטוס הפרויקטים והתקדמות ההסכמים.

 

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית שאנו מקדמים  הם פריצת דרך בתחום. העתיד של הערים והשכונות הוותיקות באזורי הביקוש  נמצא בהתחדשות עירונית והיום אנו מסירים את אחד החסמים העיקריים שעמדו בפני קידום הפרויקטים על ידי מתן תקציב לפיתוח התשתיות הנחצות לבנייה. ההסכמים האלו יביאו לצמיחה אדירה בהיצע הדירות ויהפכו שכונות ישנות ומסוכנות למודרניות ובטוחות שייטיבו עם התושבים בערים השונות."

 

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "אני מברך על חתימתם של הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, זהו צעד מהותי בקידום של תחום ההתחדשות העירונית שהולך ותופס נפח גדל בבנייה ובהגדלת היצע יחידות הדיור. שיתוף פעולה הדוק בין הגורמים הממשלתיים למקומיים יביאו לתוצאות בשטח ויטיב עם תושבי הערים." 

 

אלעזר במברגר, מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "החתימה על הסכמי המסגרת תסייע לרשויות המקומיות להגיע למימוש גבוה של פוטנציאל ההתחדשות בתחומן. המימון שיינתן לרשויות יתמרץ מתן היתרי בנייה שהיה קושי לקדמם, למרות קיומן של תכניות התחדשות איכותיות, וזאת בגלל היעדר תקציבים לפיתוח תשתיות ומוסדות ציבור לקלוט את התושבים החדשים עם הוותיקים. ההשקעה הממשלתית חסרת התקדים בקידום התחדשות עירונית מהווה אמירה ברורה שהתחדשות עירונית היא ענף מרכזי בבנייה בארץ, והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תמשיך.

 

תגובות

רשומות פופולריות