הרב אפרים זלמנוביץ: הנחיות להתגוננות מפני הנגיף


הרב אפרים זלמנוביץ: הנחיות להתגוננות מפני הנגיף

מתוקף תפקידי, הרב של מזכרת בתיה ולאור הנחיות משרד הבריאות, הנני מבטל בזה את ההלכה המורה לנו על תפילה בציבור עד יעבור חרון אף ה'. יש להקפיד להתפלל בבית בשעה שרגיל היה להתפלל בציבור. עת לעשות לה' הפרו תורתך. אסור מן התורה להסתכן או לסכן אחרים ככתוב "ונשמרתם לנפשותיכם מאד". כולל ביטול ההידור לקיים תפילה "ברוב עם הדרת מלך".

לאור המצב אין להתפלל בציבור אלא אם אפשר לארגן מנין פרטי "שטיבל" (עשרה גברים בלבד) באולם מאוורר או ברחובה של עיר באופן שיישמר מרחק של שני מטרים זה מזה וגם בקריאת התורה חייבים לשמור על מרחק שני מטרים. מי שנמצא בבידוד או חש שלא בטוב, אפילו הצטננות קלה, לא יצא מביתו. אם יוטל סגר כללי החרגה זו בטלה.
  
דין תורה: חובה להישמע להוראות משרד הבריאות בכל הנוגע להתגוננות מפני נגיף הקורונה. דינא דמלכותא דינא. הוראות הממשלה מחייבת מדין תורה. פיקוח נפש דוחה הכול. כאן החשש איננה רק מפני הידבקות במחלה קשה שאין תרופה בצידה אלא גם מהדבקה. כל המפר את ההוראות מסכן אחרים ודינו כרודף אחרי אחר להמיתו. מצווה להלשין עליו לרשויות קודם שידביק אחרים.

רבי עקיבא איגר (תקכ"ב-תקצ"ח) הרב של מחוז פוזנר בפולין ופוסק הלכה הגדול בדורו, פרסם איגרת לפני 89 שנים (חידושי רעק"א נדרים ל"ט) ובה פסיקה לשעת מגיפה המחייבת לצמצם את מספר המתפללים בבית הכנסת למניין מצומצם. להקפיד על הגיינה, לאסור נגיעה ולאסור קירבה בין האנשים. לעשות כל מאמץ שלא להתקרר, לחטא את החדרים ולאוורר את הבתים, לא לצאת מהבית בלילה. להתיר לטייל בצהריים על פני השדה כשהחמה זורחת. גם ציווה לא למלא לבנו בפחדים ולא למלא עצמנו בעצבות אלא לשים מבטחנו בצור ישראל וגואלו, שיצילנו מפני הנגיף ושאר מרעין בישין, וישלח לנו רפואה שלימה במהרה. הרב מחייב לעשות כל מה שהרפואה דורשת כדי להימנע מכל אפשרות הידבקות במגיפת החולי רע והפצתו. הרב דרש להעמיד שוטרים שיאכפו את הכללים למניעת הפצת המגיפה בכל מחיר.

זכינו ובראש משרד הבריאות עומדים אנשים חכמים ואחראים וביניהם הרב השר יעקב ליצמן, גם שומרי מצוות, גם הפועלים ועושים למען היהדות, לכן חובה ומצווה על כל על שומרי המצוות, להישמע להוראות הכוללות בין השאר איסור התקהלות יותר מעשרה גברים לתפילה או בחתונה וכדומה, מחשש להידבקות במחלה הנוראה המפילה לא עלינו חללים בעולם כולו.
לפני כאלפיים שנה לימדו אותנו חכמים "דבר בעיר כנס רגלך" (ב"ק ס' ב') "דבר" הוא כינוי לכל מוות שאינו טבעי. מגיפה שמפילה חללים רבים. במכת בכורות במצריים נצטוו ישראל להסתגר בבתים "לא תצאו איש מפתח ביתו" (שמות י"ב כ"ב) ולא להיפגע ממלאך המוות. גם היום חשוב להיכנס לבידוד.
--

תגובות

רשומות פופולריות