הרב יהושע שפירא: פרשת השבוע- שמות- מלמדת אותנו לימינו שבמצב של לחץ (הדתה, שלטון בג"צ) עלינו לחשוף שהמדינה היא בעלת סממנים יהודיים ופחות דמוקרטיים

 הרב יהושע שפירא: פרשת השבוע- שמות- מלמדת אותנו לימינו שבמצב של לחץ (הדתה, שלטון בג"צ) עלינו לחשוף שהמדינה היא בעלת סממנים יהודיים ופחות דמוקרטיים

מידי שבוע, ביום חמישי בבקר, מתקיים בישיבת ההסדר ר"ג שיעור של הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה, על פירוש השפת אמת על התורה. הרב יהודה אריה ליב אלתר (1847- 1905) היה האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי גור ומהבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה ה- 19. ספרו- ה"שפת אמת"- הוא אוסף דרשות על פרשת השבוע וחידושים על הש"ס, שזכה להערכה רבה. אחד הפירושים בפרשת "שמות" עוסק בפסוק "וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ", ופירש רש"י: כשם שהם נותנים לב לענות, כן לב הקב"ה להרבות ולהפריץ. שהיה צריך לכתוב בלשון עבר ולכן פירש רש"י שהקב"ה שילם לבני- ישראל גם על מה שחשבו המצרים להרע להם, הגם שלא עלתה בידם כי בעכו"ם נחשבת המחשבה כמעשה. הרב יהושע פירש שלדעתו ללשון העתיד בפסוק הזה יש שלוש אפשרויות הבנה: האחת - לבאר מה קרה בעבר והלשון היא הווה מתמשך, השנייה- לבאר שמשהו שקרה בעבר הוא גם נבואה לעתיד לבוא. ז"א כל פעם שיקרה במהלך ההיסטוריה היהודית שעמנו ידוכא- הרי התוצאה תהיה שהוא ירבה ויפרוץ, והשלישי- שזה ממש מצוות עשה להגדיל את התורה, לרבות ולפרוץ בעולם הפנימי כאשר מבחוץ יש עינוי, כי אין לנו בעצם על מי להישען אלא על הקב"ה, וכל המתרחש- גם בימינו- הוא במסגרת תכנית אלוקית. תיאור מצב זה של אז מתאים מאוד, לדעת הרב, לקורה בימינו. כל ההתעסקות בנושאי ההדתה ובשלטון הבג"צ יכול להיכנס למסגרת העינוי. יש על הציבור בארץ לחץ שגורם לו לברר את זהותו האם היא דמוקרטית ויהודית או בעיקר יהודית. נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, ניסה להנחיל לתודעה הציבורית שאנחנו מדינה דמוקרטית עם סממנים יהודיים כלשהם והתודעה הזו דועכת כיום לכיוון שהציבור מבין יותר ויותר שאנחנו בעיקר מדינה יהודית עם שיטות דמוקרטיות. הדמוקרטיה במדינה אינה מהות אלא דרך ויש לנו חירות לומר, קודם כל לעצמנו, שאנחנו יוצאים למאבק על דרך זו. עד כה חשבנו שלמדינה יש שני "רגליים" שצריכות להסתדר: רגל יהודית ורגל דמוקרטית. עכשיו הרגל הדמוקרטית מנסה להתגבר ולבעוט בזו היהודית, למשל בנושא ההדתה, והיהודית חושבת שהיא צריכה לבעוט חזרה. גם ההשתלטות של הבג"צ על חלקים ניכרים מחיינו זו תוצאה של הבנה זו שהקב"ה אוהב אותנו ומביא אותנו למסקנה שאיננו מדינה דמוקרטית של כל בג"ציה אלא בעיקר מדינה יהודית.       

תגובות

רשומות פופולריות