מדוע חשוב להבליג ולהעביר על המידות

"אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך", מתוך פרשת השבוע- פרשת "ויחי".
 הרב  נ.כ. שליט"א סיפר בברית לאחד מניניו  הרבים, שבתקופה הראשונה לאחר נישואיו, היו אוכלים אצל חמותו ארוחת צהרים כנהוג. ימים ספורים לאחר השבע‎ ברכות, הגיע לבית חמותו. רעייתו עדיין לא הגיעה, וחמותו התנפלה עליו בהאשמות נוראיות וצעקות רמות. הוא הגיע לידי החלטה שלא שייך להמשיך את החיים ככה! איך שהוא אכל שם את ארוחתו, ולאחר מכן הלך לביתו של מורו ורבו  רבי אליהו רוט זצ"ל , תינה בפניו את צרתו וביקש לפרק את החבילה מיד. רבי אליהו שאלו האם מישהו היה בבית חוץ ממנו וחמותו. התשובה היתה שלילית. "אם כן" - אמר הרב רוט

תחליט שזה  היה חלום וזהו. תבליג, זה פשוט לא היה!"
כעבור שבועיים הגיע שוב כשרעייתו עדיין לא הגיעה וחמתו אומרת לו : "טוב שבאת לבדך..."   הוא הכין את עצמו  לספיגת מקלחת של רותחין פעם נוספת, אבל אז ביקשה ממנו חמותו סליחה בדמעות שליש
והסבירה את מקור טעותה. והוא מעמיד פני תם ושואל:  "על מה בדיוק את מתנצלת?"  והיא כנגדו: "מה פרוש, הלא צעקתי עליך והאשמתי אותך..." והוא ממשיך ואומר: "אני מצטער , אבל אולי חלמת. מעולם לא
צעקת עלי, אני מאוכזב אם אלו חלומותיך. במציאות זה לא היה ולא נברא!..."  בסופו של דבר היא השתכנעה  שרק חלמה...
כאן פנה הרב כ, אל צאצאיו ואמר להם: "ראו אלו לא הייתי שומע לרבי, והייתי מגיב כפי הבנתי, האם הייתי זוכה לתשעה עשר ילדים  בלי עין הרע למאות רבות של נכדים ונינים?! כל הנחת הזאת היא מכיוון

שלמדני רבי להבליג ולהעביר על מדותי!"מתוך "בסוד שיח"- שבועון אינטרנטי של הסופר והעיתונאי שאול שיף.

תגובות

רשומות פופולריות