מעשה חושב - גימטרית מקראות- אהרון וזיוה שלומוף.

מעשה חושב - גימטרית מקראות- אהרון וזיוה שלומוףהספר נקרא גימטרית מקראות משום שכתשעים אחוז מן המילים והמשפטים בספר זה הינם מהתנ"ך. המשפטים והמילים ערוכים ומנוקדים לפי הא-ב בסדר עולה, בסוף כל פסוק מהתנ"ך מובא מקורו בתוך סוגריים באותיות קטנות, כל גימטריה מחולקת לשלושה חלקים, כאשר החלק העליון מכיל משפטים בעלי משמעות חיובית, החלק השני בעל משמעות סתמית, ואילו החלק התחתון בעל משמעות שלילית. בנוסף לפסוקים ולמשפטים מתוך המקרא, יש בספר מאות משפטים של שמחות לבר מצוה ונישואין וכמעט בכל עמוד חמישי נמצא גימטריה של ברכה שתעלה למניין החתן או הכלה, או של שניהם ביחד, אשר על פיו ינשאו באותו חודש שהחופה נקבעה. הגימטריות מהמספר 3 ועד 1700!המחברים עבדו על הספר במשך 30 שנה ותחילתו בתחביב בשעות הפנאי. כך לדוגמא במספר 191 הגימטריה היא: הזווג טוב מאד במזל טוב! להשיג בחנויות הספרים ואצל המחבר בטל'  03-6411674. הספר זכה לברכותיהם של הרב עובדיה זצ"ל, ויבדל"א הרב שלמה עמאר, הרב מאיר מאזוז והרב ישראל מאיר לאו. ספר מדהים שחובה כי ימצא בכל בית יהודי!

תגובות

רשומות פופולריות