ספרי יהדות חדשים בהוצאת ידיעות ספרים

בראשית- סיפורן של התחלות - מסדרת נועם מאת הרב פרופ' יונתן גרוסמן. 

זהו ניסיון לנתח את הפרקים הראשונים של ספר בראשית בניתוח ספרותי צמוד, חשוף ומקורי לפי סדר הדברים ולפי זרימתם הטבעית. הקורא מוזמן לצאת למסע שמתחיל עם בריאת העולם והאדם, לבחון את כשליו ולתהות על אופייה של המציאות החדשה שהתהוותה לאחר חורבנו של העולם הישן. סיפורי פרקים א- י"א בבראשית נבדלים משאר סיפורי המקרא. אברהם, יצחק ויעקב הם דמויות ממשיות שניתן להבין את ההתרחשויות שנלוות אליהן לפי הקטגוריות שאנו מכירים מחיינו. כך לדוגמא מניתוח המחבר עולה השוואת העולם שלפני המבול לעולם שלאחריו, כאשר עקרון היסוד שהניסיון הראשון לא הצליח והיה צורך לחזור על מהלך בריאת העולם באופן אחר. רעיון זה פשוט אך נועז ביותר ויש לו השלכות תיאולוגיות מרחיקות לכת. לדוגמא- הבחירה החופשית שהוא עקרון-על בחשיבה המקראית כאשר הנחת היסוד היא שבידי האדם לקבוע את מהלך האירועים. בניגוד לסיפור הבריאה שבפרק א', בו הקב"ה אומר והדברים מיד נעשים, בפרק ב' כשהקב"ה ניצב מול האדם הוא מצווה גם אותו שיפעל באופן מסוים ושלא יפעל בדרך אחרת, אך הסיפור כולו מספר כיצד לא די באמירת הקב"ה כדי שהדברים יעשו. לאדם יש חופש פעולה לפעול בניגוד לצו קונו. הדבר נכון גם לגבי סיפור קין והבל. הקב"ה יכול להתגלות לקין רגע לפני שהוא רוצח את אחיו ומיד לאחר הרצח, אך הוא לא ימנע מקין לרצוח. התהליך שספר בראשית עובר נובע מרצון הקב"ה המנהיג את עולמו ולצד זאת- מרצון האדם שמחליט לפעול לנוכח שיקול דעתו וראות עיניו. עד כדי כך, שיכול הקב"ה "להצטער" על שברא את האדם ולהחריב את העולם כולו בעטיו. עקרון נוסף שעולה מתוך ההבנה שהעולם היום איננו העולם האידיאלי הוא שההיסטוריה משקפת תהליך ויש לה תכלית- אנו עתידים להגיע לעולם אידיאלי כפי שהיה בתחילה שיוכל גם להתקיים במציאות הריאלית: שיש גן עדן, שיש עץ חיים, שבעלי חיים אינם הורגים זה את זה ושיש הרמוניה ודבקות בין בני זוג. המחבר מנתח בהמשך את הבריאה, העולם ומה שמעבר לו, את יצירת האדם וגן העדן, פרשת קין והבל, המבול ועוד. ספר מרתק שנותן לנו מימד של עומק לפרשיות אלה. המחבר הוא חבר במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר- אילן. יצא בהוצאה משותפת של ידיעות ומכללת הרצוג. הסדרה היא לזכרו של ד"ר נועם שודפסקי ז"ל, אוהב ומלמד תנ"ך. מחירו: 118 ₪.   


הבעל שם טוב הכיר במעלתם של האנשים הפשוטים על פני תלמידי החכמים. הבעל שם טוב- האיש שבא מן היער. קריאות חדשות בתורתו ובדמותו של מחולל החסידות. עורך: רועי הורן. 
הבעש"ט היה אחד מגדולי הרוח בתולדות המיסטיקה העולמית. מכוח דמותו התחוללה מהפכה רוחנית: תנועת החסידות שהחלה לפני 250 שנה, חיה גם היום ומשפיעה על בתי המדרש, התיאטרון, הספרות, הקולנוע וכמובן על המוזיקה. מחוללה של התנועה היה דמות חידתית ופלאית- רבי ישראל בן אליעזר. האגדה בחרה לצייר את דמותו כמי שנולד מן היער. במקצועו היה בעל שם טוב (ומכאן כינויו – הבעש"ט)- היינו מרפא עממי הנעזר בשמות קדושים, קמעות, מאגיה עממית וחכמה עתיקה של רוקחות טבעית, אותה למד מצוענים ביערות ובהרי הקרפטים. לצד זאת היה מורה רוחני נדיר באיכותו. רבים נמשכו אליו והבינו שיש בידו בשורה רוחנית שיש להפיצה. הכותבים באסופה זו, המגיעים משדות מגוונים- בית המדרש, המחקר האקדמי, ההגות היהודית, הפסיכולוגיה והספרות - מבקשים, כל אחד מהזווית שלו, להאיר את תורתו וליצור גשר בין הגאון מהמאה ה-18 לאדם המשכיל בן זמננו. כך לדוגמא העורך, רועי הורן, מנסה לאמוד את תרומת חכמת היער לאנשי העיר, אליהם הביא הבעש"ט את בשורת החסידות. הבשורה החשובה ביותר הייתה שעל המקובל הכריזמטי, זה שנחה עליו רוח הקודש, לפתוח את ביתו ושולחנו בפני כל אדם והדבר יצר מבנה חברתי חדש: קבוצת אנשים שבראשה דמות כריזמטית, שלרוב אין לה תפקיד רשמי בקהילה, וכוללת גם אנשים פשוטים, שעוסקת בעבודת השם באופן שעד כה הייתה שמורה רק לאליטה שבאליטה, לומדי תורת הקבלה. לא סתם תלמידיו הדגישו את שהותו ביער כדי להדגיש שהבעש"ט בא לחולל שינוי עמוק ביהדות האורבנית. בדומה לכך שאר בשרו- ר' נחמן מברסלב- שסבתו אדל הייתה בתו של הבעש"ט- המשיך את דרכו וגם הוא בילה שעות רבות ביערות, הן כילד והן כמבוגר וראה מעלה גדולה בתפילה בשדה. הוא העריץ את הטבע והאמין שהיער הוא המקום שבו מתחולל השינוי העמוק, הטרנספורמציה של הנפש. הבעש"ט ביקש מהאדם לראות בכל מחשבותיו, אפילו הכמוסות והמביכות ביותר, מעין ישויות רוחניות הבאות אליו לבקש תיקון. הוא ביקש - ובהמשך עשה זאת פרויד- לחזור אל המודחק, לצדדים האפלים, להציפם אל המודע ולהתפלל לתיקונם ומתוך התיקון האישי- ניתן יהיה לפנות לעזרת הכלל. הפרט קודם לכלל ורק מתוך בניינו האישי יקום הבניין הכללי. הבעש"ט העדיף את המוני העם על פני תלמידי החכמים וזאת כנראה מתוך השנים הרבות בחברת אנשי היער וההרים שלימדה אותו להכיר במעלתם של האנשים הפשוטים. ככל שהאדם מתוחכם יותר, אך מודע פחות לעצמו, כך הוא יתפתה להאמין לתירוציו. את קנאתו הוא יתרץ כקנאה להשם ואת תאוותו הוא יסתיר כבעל חסד ואת וכחנותו הוא ירים על נס כאהבת התורה. ספר נפלא, היורד לעמקי תורת החסידות. יצא בהוצאת "ידיעות" ומחירו: 118ש"ח.הרב שלמה קרליבך: חייו, משנתו והשפעתו, הרב ד"ר נתן אופיר
קראו לו  "אבי המוזיקה החסידית המודרנית, "חלוץ של קירוב רחוקים", ה"רבי המרקד", "הרב של ההיפים" ואפילו ה"רב הניו-אייג'י הראשון", אבל הוא ראה את עצמו כ"רבי של הרחוב". הרב שלמה קרליבך (1994-1925), שזרם מוזיקלי שלם קרוי על שמו, היה דמות מעוררת מחלוקת והשראה כאחד, אולם השפעתו ונוכחותו בתרבות היהודית העכשווית בולטת כיום יותר מאשר בחייו. הוא הוציא 27 אלבומים, הלחין כ-600 ניגונים, הופיע בכ-4,000 קונצרטים והשפיע ישירות על עשרות אלפים ברחבי העולם. אחרי מותו התרחבה השפעתו אפילו יותר: סיפוריו ודרשותיו הופצו ברחבי העולם, מנייני קרליבך צצו בקהילות רבות, בארץ ובעולם - נעימותיו חדרו אף לבתי כנסת שמרניים וזמרים חידשו עיבודים לשיריו. קרליבך הושפע משלוש חצרות חסידיות: מהרבי מבובוב למד להשתמש בסיפורים כדי "לרפא לבבות שבורים", חסידות מודזיץ' המוזיקלית השפיעה עליו מאד והוא בעצם יצר ז'אנר חדש של "סיפור חסידי-מוזיקלי". אולם החסידות שהשפיעה עליו יותר מכל הייתה חסידות חב"ד והרבי הריי"צ  הטיל עליו להיות שליח "לדבר לעם ישראל, לקרב את העם ליהדות". זהו ניסיון ראשון מסוגו לעשות סדר בסיפור חייו באמצעות עבודת מחקר יסודית, בירור פרטים היסטוריים, ניפוי עובדות מתוך אגדות ושאר שמועות, נפרשת כאן בפני הקוראים מסכת חייו הססגונית, הנפתלת והמורכבת של "הרבי המרקד", ובבד בבד גם הגותו ומורשתו זוכות כאן לראשונה לבחינה מקיפה. "קרליבך" הוא מזמן שם של תופעה, שם נרדף למרד בממסד ולהתחדשות דתית כאחד, אולי בדומה לתופעת החסידות ולדמויותיהם של הבעש"ט ור' נחמן מברסלב. לצורך כתיבת הספר ראיין כ-300 איש שהכירו את ר' שלמה. ר' שלמה הלך לעולמו אור לט"ז מרחשוון תשנ"ה, 20.10.94. מאז מתקיימים מידי שנה בתאריך זה קונצרטים משירתו. יהי זכרו ברוך. המחבר משמש כראש לימודי האנגלית במכללת אמונה ומרצה באנגלית אקדמית במרכז האקדמי לב, במכללת הרצוג במכללת אונו ובאוניברסיטה הפתוחה. הוא מספר על חוויה אישית בפגישה עם קרליבך, שהפכה את בנו לחסיד נלהב. ספר מרתק. יצא בהוצאת "ידיעות" ומחירו: 118 ₪.

תגובות

רשומות פופולריות